Wypełniając ankiety zdobywasz na swoim koncie punkty, które możesz:

  • Wypłacić w formie przelewu na konto bankowe
  • Wymiana punktów na pieniądze
    Uczestnik może zgłosić chęć wymiany punktów zdobytych w wyniku wypełniania ankiet na wynagrodzenie pieniężne i wypłaty wynagrodzenia w formie przelewu na konto bankowe podane w formularzu rejestracyjnym. Wynagrodzenie pieniężne brutto przelewane jest na rachunek bankowy w terminie 45 dni od daty zlecenia żądania jego wypłaty poprzez odpowiedni formularz znajdujący się na koncie Uczestnika. Punkty przeliczane są na wynagrodzenie pieniężne wg przelicznika 1 punkt to 1 zł netto (podatek odprowadzany jest przez uczestnika ePanel.pl na podstawie PIT wystawionego przez ARC Rynek i Opinia). Uczestnik może zgłosić chęć wymiany punktów na wynagrodzenie pieniężne tylko wówczas, gdy liczba punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika wynosi co najmniej 50 punktów.
  • Przekazać na konto wybranej fundacji prowadzącej działalność charytatywną
  • Przekazanie punktów na konto wybranej fundacji prowadzącej działalność charytatywną
    Każdy Uczestnik ePanel.pl ma możliwość przekazania zebranej przez siebie kwoty za ankiety internetowe na cele charytatywne. Po zgromadzeniu 50 punktów, na formularzu wypłat pojawi się możliwość przelania wynagrodzenia na konto wybranej Fundacji.

Zaloguj się do ePanel

Zaloguj się do MS Panel