Poniżej przedstawiamy listę najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na nie:

 • Jak się wypełnia ankiety internetowe?
 • Wypełnianie ankiet internetowych jest w pełni intuicyjne – po wejściu na link prowadzący do ankiety, po prostu odpowiadają Państwo na kolejne pytania. Po udzieleniu odpowiedzi, zawsze klikamy przycisk Dalej. W pytaniach, w których podana jest lista możliwych odpowiedzi, można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź, w innych mają Państwo możliwość zaznaczenia wielu. Zawsze należy zwracać uwagę na zawarte przy pytaniach instrukcje. Jeśli Państwa wybór nie będzie zgodny z instrukcją lub nie udzielą Państwo żadnej odpowiedzi pojawi się komunikat o błędzie i zostaną Państwo poproszeni o zastosowanie się do instrukcji. W niektórych pytaniach lista możliwych odpowiedzi nie jest podawana. Są to tak zwane pytania otwarte. Proszeni są w nich Państwo o wpisanie swobodnej odpowiedzi w polu tekstowym. Na końcu ankiety internetowej pojawia się ekran końcowy z informacją o prawidłowym zakończeniu ankiety. Wynagrodzenie pieniężne za wypełnioną ankietę jest naliczane na konto Uczestnika w ciągu maksymalnie 30 dni po zakończeniu badania.
 • Co się stanie, jeśli będę musiał przerwać wypełnianie ankiety?
 • Wypełnianie ankiety internetowej można przerwać w dowolnym momencie. Przerwanie ankiety nie powoduje utraty wprowadzonych do tego momentu odpowiedzi. Można wrócić do wypełniania ankiety po kliknięciu na link z zaproszenia. Ankieta otwiera się na ostatnim niewypełnionym pytaniu. Należy jednak pamiętać, że każde badanie jest realizowane w określonym czasie i może się zdarzyć, że mimo chęci dokończenia wypełniania przez Państwa ankiety, dostęp do niej będzie już zamknięty.
 • Czy mogę zmienić hasło do swojego konta i nazwę użytkownika?
 • Istnieje możliwość zmiany hasła do logowania na konto Uczestnika ePanel.pl. Opcja ta jest dostępna po zalogowaniu się na swoje konto. Niestety nie ma możliwości zmiany nazwy Uczestnika (nazwy konta). Jest ona podawana w momencie rejestracji i obowiązuje przez cały okres uczestnictwa w ePanel.pl.
 • Czy muszę wypełniać wszystkie ankiety do których dostaję zaproszenia?
 • Nie, branie udziału w płatnych ankietach internetowych jest całkowicie dobrowolne. Jeśli z jakiegoś powodu nie mają Państwo ochoty odpowiadać na przesłane zaproszenie, nie ma takiej konieczności. Jednak aktywność jest doceniana – im częściej biorą Państwo udział w badaniach, tym częściej przesyłane są do Państwa zaproszenia, a co za tym idzie mają Państwo szansę na szybsze gromadzenie wynagrodzenia.
 • Jak rozliczony będzie udział w badaniu po rezygnacji?
 • W przypadku rezygnacji poprosimy Państwa o wypełnienie krótkiego formularza wypłat. W ciągu maksymalnie 45 dni od chwili rezygnacji wyślemy Państwu wynagrodzenie. Państwa dane zostaną usunięte z naszej bazy danych w ciągu 45 dni od daty rezygnacji.
 • W jakim celu muszę podawać numer telefonu?
 • Numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego jest dla nas ważny jako jeden z elementów procesu weryfikacji zgłoszeń oraz sposób nawiązania kontaktu w celu zaproszenia do badania telefonicznego. Zanim nastąpi rejestracja, zgłoszenie przechodzi różne etapy kontroli. Jednym z nich jest bezpośrednia weryfikacja telefoniczna.
 • Czy każdy zarejestrowany uczestnik ePanel.pl będzie brał udział w każdym badaniu?
 • Nie każdy. Badania zamawiane są przez producentów różnych dóbr, kierowanych do określonych grup klientów. Dlatego też, w zależności od tematyki badania, pytania zadawane będą uczestnikom ePanel.pl, którzy spełniają określone, istotne dla w danego badania kryteria. Na przykład w badaniu dotyczącym szminek – o odpowiedź poprosimy tylko kobiety. W badaniu dotyczącym kremów do golenia – spytamy tylko mężczyzn, itd. Bardzo doceniamy Państwa aktywne uczestnictwo w naszym panelu. Za poświęcony czas osoby, które rozpoczną ankietę, ale niestety się do niej nie kwalifikują otrzymują wynagrodzenie w wysokości 0,20 zł.
 • Jak zrezygnować?
 • Każdy uczestnik w dowolnym momencie ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w ePanel.pl. Opcja rezygnacji jest dostępna po zalogowaniu się na swoje konto ePanel.pl. Po zaznaczeniu opcji Rezygnuję informacja ta zostanie automatycznie zapisana w systemie ePanel.pl. Państwa dane zostaną usunięte z naszej bazy w ciągu 45 dni od daty przesłania decyzji o rezygnacji.
 • Dlaczego nie naliczono mi wynagrodzenia za wypełnienie całej ankiety?
 • Wynagrodzenie za wypełnianie ankiet naliczane jest najpóźniej po zakończeniu badania, czyli po zgromadzeniu określonej liczby respondentów. Mimo że za większość ankiet w ePanel.pl wynagrodzenie naliczane jest natychmiast, niektóre ankiety mogą być rozliczone dopiero po zakończeniu całego badania. Może to potrwać maksymalnie 30 dni od daty wypełnienia.
 • Zleciłem/am wypłatę wynagrodzenia, jednak pieniądze nie wpłynęły na moje konto. Co muszę zrobić, aby otrzymać wynagrodzenie?
 • Przelanie wynagrodzenia za wypełnianie ankiet wymaga od Państwa dwóch czynności: zlecenia przelewu na swoim profilu w ePanel.pl, w dziale 'Mój stan konta’, oraz podania danych koniecznych do przelewu w formularzu wypłat na stronie https://ePanel.pl/wyplata/. W formularzu prosimy o podanie adresu e-mail zarejestrowanego w ePanel.pl. W przypadku nie podania adresu e-mail formularz nie zostanie powiązany z Pana/i kontem. Jeśli nie wykonał/a Pan/i którejś z powyższych czynności, prosimy o jak najszybsze jej dopełnienie. Przypominamy, że termin wynagrodzenia wynosi 45 dni od daty poprawnego wypełnienia formularza.

Zaloguj się do ePanel

Zaloguj się do MS Panel