Ostatnia aktualizacja 13 marca 2018

Polityka prywatności ePanel.pl

1. ePanel.pl jest społecznością badawczą czyli tzw. panelem respondentów i  należy do instytutu badawczego ARC Rynek i Opinia sp. z o.o. 
ARC Rynek i Opinia sp. z o.o. świadoma jest odpowiedzialności związanej z ochroną prywatności respondentów biorących udział w sondażach internetowych i dokonuje regularnych przeglądów swojej polityki. W zakresie obsługi technicznej korzystamy z platformy Cint – www.cint.com.

2. ARC Rynek i Opinia zobowiązuje się chronić prywatność panelistów ePanel.pl
ARC Rynek i Opinia zobowiązuje się do zachowania poufności respondentów internetowych i członków panelu. Proszę przeczytać niniejszą politykę prywatności, aby zrozumieć, w jaki sposób Twoje dane osobowe będą przetwarzane.

3. Nasze standardy oraz certyfikaty
ARC Rynek i Opinia wspiera i ściśle przestrzega norm i wytycznych określonych przez ESOMAR: www.esomar.org oraz OFBOR www.ofbor.pl Agencja posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Bezpieczeństwa Informacji oraz cyftyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów dla techniki CAWI (online) wydawany przez organizację branżową OFBOR (Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku). Dokument ten określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami uzyskiwanymi w czasie realizacji badań.

4. Cel funkcjonowania panelu ePanel.pl
Gwarantujemy, że z uczestnictwem w prowadzonych przez nas badaniach w tym uczestnictwem w ePanel.pl nie łączy się ryzyko otrzymywania żadnych reklam ani ofert zakupu. Celem badań jest poznanie opinii osób i instytucji przy użyciu metod badawczych. Wyniki badań służą formułowaniu ogólnych wniosków, na podstawie których podejmowane są decyzje dotyczące zarówno kwestii biznesowych, jak i społecznych. Wyniki badań prezentowane są w postaci niepozwalającej na odtworzenie odpowiedzi konkretnego respondenta. Badania prowadzone są przez firmę ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. lub jej partnerów.

5. Zasada poufności i anonimowości
Wszystkie odpowiedzi, których udzielisz, traktujemy jako poufne. Jeżeli podasz w kwestionariuszu adres e-mail bądź numer swojego telefonu, będzie on użyty tylko i wyłącznie do komunikacji w celach związanych z badaniem i to jedynie pod warunkiem udzielenia przez Ciebie zgody na to. Bez takiej zgody nie będziemy wysyłać do Ciebie żadnych e-maili ani używać podanego adresu e-mail do innych celów. Żadne osobiste informacje nie zostaną przez nas zebrane bez Twojej wcześniejszej wiedzy i zgody. Na każdym etapie badania oraz po jego zakończeniu masz prawo do tego, aby całość lub wybraną część podanych przez Ciebie danych została usunięta z naszej bazy danych lub zaktualizowana. Usunięcie danych odbywa się poprzez wdrożenie procedury, w wyniku której zostaną zlikwidowane wszystkie zapisy umożliwiające identyfikację źródła danych.Możesz odmówić odpowiedzi na niektóre pytania lub zaprzestać udziału w badaniu w dowolnym momencie.

6. Cookies i podobne technologie
Cookie to mały plik tekstowy zawierający informacje o użytkowniku, który jest umieszczony w przeglądarce użytkownika.Używamy plików „cookie” i innych podobnych technologii, aby uchronić internautów przed zbyt częstym wyświetlaniem się kwestionariusza oraz w celach badawczych. Dzięki nim wiemy, jaka grupa użytkowników odwiedza nasze strony. Stosujemy dwa rodzaje plików „cookie” ze względu na sposób przechowywania:

• Pliki sesyjne (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są na Twoim komputerze lub innym urządzeniu końcowym jedynie podczas Twojej wizyty na stronie, a po jej zakończeniu są usuwane;
• Pliki stałe (persistent cookies) – pliki, które są przechowywane na Twoim komputerze lub innym urządzeniu końcowym również po zakończeniu Twojej wizyty na stronie – na czas określony w parametrach plików „cookie” lub do czasu ich usunięcia;oraz następujące rodzaje plików „cookie” ze względu na sposób działania:
• „niezbędne” – potrzebne do poprawnego działania strony;
• „wydajnościowe” – dostarczające informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej, w celu optymalizacji korzystania ze strony;
• „funkcjonalne” – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych ustawień;
• „reklamowe” – umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań poszczególnych internautów.Ograniczenia stosowania plików „cookie” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności przeglądanych przez Ciebie stron.

7. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
ARC Rynek i Opinia Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą o RODO. Wszystkie zbierane przez nas dane są należycie zabezpieczone i chronione.

8. Ochrona prywatności dzieci
Możliwe jest przetwarzanie danych osobowych, a w konsekwencji przystąpienie do ePanel.pl dziecka, jeśli ukończyło ono 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie, czyli przystąpienie do ePanel.pl jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody.  W takim przypadku ARC Rynek i Opinia podejmie rozsądne starania, żeby zweryfikować czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

9. Jak się z nami skontaktować

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w ePanel.pl możesz skontaktować się z nami pod adresem pomoc@ePanel.pl.

Firma ARC Rynek i Opinia ma swoją siedzibę przy ul. Słowackiego 12 w Warszawie.

Zaloguj się do ePanel

Zaloguj się do MS Panel