58% Polaków przewiduje, że w związku ze Świętami Wielkanocnymi wyda więcej pieniędzy na artykuły spożywcze i codziennego użytku niż na co dzień. Wydatki wzrosną średnio o 247 złotych. 67% respondentów będzie organizowało lub współorganizowało zbliżające się święta.

 

Informacja o badaniu

Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI na panelu internetowym będącym własnością ARC Rynek i Opinia (www.epanel.pl) posiadającego w dniach 09-15 lutego 2017. Badaniem zostało objętych 900 mieszkańców Polski, w wieku 15-55 lat. Próba reprezentatywna pod względem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania i regionu.

Zaloguj się do ePanel

Zaloguj się do MS Panel