Crowdfunding, kupowanie ubrań i akcesoriów od rzemieślników czy płacenie komórką za zakupy to jedne z wiodących trendów, którym zamierzają poddać się konsumenci w najbliższym czasie. W odwrocie ma być między innymi jedzenie mięsa – takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego na epanel.pl.

Metodologia

Raport „25 trendów konsumenckich” powstał w wyniku przeprowadzonego badania CAWI (ankiety online na epanel.pl). Respondenci (próba N=500) otrzymali listę kilkudziesięciu różnych zachowań i mieli określić, na ile dane zachowanie już realizują i czy będą je realizowali w przyszłości. Na podstawie wzrostu zainteresowania danym zachowaniem powstała lista 25 głównych trendów konsumenckich o największej dynamice i perspektywie rozwoju. Próba w badaniu była reprezentatywna dla populacji Polski pod względem demograficznym (wiek, płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania). Termin realizacji badania: 22-27.12.2016.

Zaloguj się do ePanel

Zaloguj się do MS Panel