Polak na mieście jada kilka razy w miesiącu. Zdecydowanie najczęściej wybiera kebab, a za jedzenie płaci między 21 a 30 złotych. Z jedzenia na mieście korzysta zazwyczaj bez szczególnej okazji. Wybierając restaurację kieruje się głównie cenami potraw. Opinie znajomych i rodziny na temat restauracji są dla niego dużo ważniejsze niż opinie blogerów czy krytyków kulinarnych – wynika z badania przeprowadzonego na epanel.pl

86% badanych deklaruje, że co najmniej raz w miesiącu jada na mieście. Najbardziej liczną grupę stanowią ci, którzy jadają na mieście kilka razy w miesiącu (35%), najmniej liczną ci, którzy jadają codziennie (3%). Najczęściej na mieście jadają osoby młodsze (do 34 roku życia) z dużych miast (powyżej 500 tys. mieszkańców).

 

Polacy za modne uważają jedzenie sushi, dań kuchni azjatyckiej oraz potraw wegetariańskich, jednak na co dzień wybierają kebab (40%), kuchnię polską (29%) i pizzę (23%).

Co piąta osoba za jedzenie za mieście płaci nie więcej niż 20 złotych. Aż 65% osób twierdzi, że ich rachunek za jedzenie na mieście wynosi pomiędzy 21 a 50 złotych. Nieliczni (14%) płacą powyżej 50 złotych.

Ponad połowa badanych (56%) deklaruje, że z jedzenia na mieście korzysta bez szczególnej okazji, tylko wtedy, kiedy odczuwa głód. Często wskazywanymi okazjami do spożywania posiłków na mieście są kolacja z partnerem lub spotkanie z przyjaciółmi czy rodziną.

54% Polaków uważa, że jest duża różnorodność lokali, w których można coś zjeść, jednak co czwarta osoba jest zdania, że lokali jest za mało. Wybierając restaurację Polacy kierują się przede wszystkim ceną potraw (90%). Dużo bardziej ufają opiniom rodziny i znajomych na temat danego miejsca niż krytykom czy blogerom kulinarnym.

Informacja na temat badania

Badanie zostało przeprowadzone na epanel.pl na ogólnopolskiej próbie Polaków N=516 osób, którzy w ciągu ostatnich 3 miesięcy przynajmniej raz spożywali posiłek „na mieście. Próba reprezentatywna ze względu na płeć, wiek, wykształcenie, wielkość miejscowości zamieszkania oraz region. Termin realizacji badania: sierpień 2017.

 

Zaloguj się do ePanel

Zaloguj się do MS Panel