Od 5 października 2021 modyfikujemy zasady rozliczania podatku dochodowego od wypłat z epanel.pl. Dotychczas epaneliści otrzymywali od nas kwotę netto, a opłacenie podatku było po naszej stronie. Zgodnie z interpretacją, jaką otrzymaliśmy z Izby Skarbowej, w oparciu o z art. 42a u.p.d.o.f nie jesteśmy już zobowiązani do potrącania zaliczek na podatek dochodowy, a jedynie do sporządzenia informacji PIT-11 o wysokości przychodów i jej przesłania podatnikowi oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu.

Dlatego od 5 października 2021 epanelistów wypłaty będą odpowiednio powiększone o wartość podatku dochodowego – innymi słowy będziemy przelewali na konto bankowe epanelistów kwotę brutto. Po zakończonym roku rozliczeniowym każdy, kto otrzymał wypłatę uzyska od nas informację PIT-11, dostarczoną drogą mailową do dnia 28.02.2022.  PIT-11 należy uwzględnić w swoim rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym.

W związku z tym, że do wystawienia PIT-11 niezbędne są dodatkowe dane podatnika – będą one do wypełnienia przy formularzu zlecenia wypłaty.

Powyższa zmiana w żadnym stopniu nie wpłynie negatywnie na wysokość wynagrodzenia. Wręcz przeciwnie – osoby do 26-tego roku życia zachowają całą kwotę dla siebie, gdyż ich przychody zwolnione są z podatku dochodowego. Pozostałe osoby dostaną wyższą wypłatę od razu, a podatek zapłacą dopiero w kolejnym roku, przy rozliczeniu rocznym z Urzędem Skarbowym.

Mamy nadzieję, że ta zmiana – podyktowana wymogami prawnymi – spotka się ze zrozumieniem użytkowników ePanelu.

W przypadku pytań lub wątpliwości – prosimy o kontakt: https://epanel.pl/epanel/kontakt/

Pytania związane ze sposobem rozliczania otrzymanej informacji PIT-11 w zeznaniu rocznym oraz skutki podatkowe z nim związane prosimy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej: https://www.kis.gov.pl/kontakt/dane-teleadresowe

Zaloguj się do ePanel

Zaloguj się do MS Panel