Jak wiadomo, do analizowania tendencji społeczeństwa sprawdzają się badania ilościowe, a jakościowe pozwalają na dokładniejsze wniknięcie w temat. To jednak nie wszystko, co warto wiedzieć. W zależności od tego, co jest celem badania, poszczególne sposoby sprawdzą się lepiej, a inne gorzej. Przy wyborze metody warto także zwrócić uwagę nawet na takie kwestie, jak czas na zebranie wniosków z ankiet czy grupę badawczą. Przeczytaj więc nasz artykuł i sprawdź, czym są badania jakościowe i ilościowe.

Ankiety online w badaniach ilościowych

W przypadku badań ilościowych ankiety online są wyjątkowo efektywne. Pozwalają na zebranie dużych ilości danych od wielu osób w krótkim czasie. Dzięki temu możemy z łatwością porównać odpowiedzi różnych respondentów i wyodrębnić ogólne trendy czy też szczególne wzorce. Czym dokładnie są badania ilościowe? To proces gromadzenia i analizowania danych, które umożliwiają pomiar różnych zjawisk. Zazwyczaj w ankietach bierze udział duża liczba respondentów – od kilkuset do nawet kilku tysięcy. Charakteryzujące się zbieraniem i analizowaniem danych liczbowych, mają kluczowe znaczenie w różnych dziedzinach nauki i biznesu. Umożliwiają one mierzenie i porównywanie zjawisk na dużą skalę, co jest ich główną zaletą.

Różnicą między badaniem ilościowym a jakościowym jest nie tylko rodzaj gromadzonych danych, ale także sposób ich analizy. Głównym celem badań ilościowych jest uzyskanie obiektywnych danych, które mogą zostać zanalizowane statystycznie.

Ankiety online w badaniach jakościowych

Z kolei badania jakościowe koncentrują się na zrozumieniu, interpretacji, opisie i wyjaśnieniu zjawisk społecznych czy kulturowych – a zatem głębszych, bardziej subiektywnych aspektów. Ankiety online w badaniu jakościowym mogą zawierać pytania otwarte, które dają respondentom możliwość swobodnej wypowiedzi. W tym przypadku próba badawcza jest zwykle mniejsza, a analiza danych bardziej skomplikowana.

Takie badanie jakościowe pozwala uzyskać cenne wskazówki na temat postrzegania marki, produktów czy usług, pozwala zrozumieć powody, które stoją za odpowiedziami konsumentów lub odkryć ich potrzeby, o których sami jeszcze nie wiedzą. Ankieta jako metoda ilościowa czy jakościowa ma inną strukturę, inny cel i inną analizę danych.

Podsumowanie

Na czym polega odrębność między badaniami ilościowymi a jakościowymi? Różnice dotyczą przede wszystkim czasu przeprowadzania ankiety, liczbie osób, które biorą udział w badaniach rynku czy wniosków, które można uzyskać. Badania ilościowe opierają się na korzystaniu z opinii wielu ankietowanych, co pozwala na wskazanie tendencji w społeczeństwie. Z kolei w badaniach jakościowych bierze udział mniej respondentów, lecz ich odpowiedzi są analizowane bardziej dogłębnie. Często pojawiają się pytania otwarte.

Zaloguj się do ePanel

Zaloguj się do MS Panel