Wypełniając ankiety zdobywasz na swoim koncie punkty, które możesz:

 • Wymienić na gotówkę
 • Wymiana punktów na gotówkę
  Uczestnik może zgłosić chęć wymiany punktów zdobytych w wyniku wypełniania ankiet na wynagrodzenie pieniężne i wypłaty wynagrodzenia w formie przelewu na konto bankowe podane w formularzu rejestracyjnym. Wynagrodzenie pieniężne brutto przelewane jest na rachunek bankowy w terminie 45 dni od daty zlecenia żądania jego wypłaty poprzez odpowiedni formularz znajdujący się na koncie Uczestnika. Punkty przeliczane są na wynagrodzenie pieniężne wg przelicznika 1 punkt to 1 zł netto (podatek odprowadzany jest przez ARC Rynek i Opinia). Uczestnik może zgłosić chęć wymiany punktów na wynagrodzenie pieniężne tylko wówczas, gdy liczba punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika wynosi co najmniej 50 punktów.
 • Wymienić na nagrody rzeczowe
 • Wymiana punktów na nagrody rzeczowe
  Uczestnik może zgłosić chęć wymiany punktów na nagrody rzeczowe, zamieszczone na stronie internetowej. Możliwość wymiany punktów na nagrody rzeczowe uzależniona jest od ich dostępności na stronie internetowej w określonym terminie. Przy każdej dostępnej nagrodzie rzeczowej jest ustalona liczba punktów niezbędna do jego uzyskania. Wymiana punktów na nagrody rzeczowe lub wynagrodzenie pieniężne powoduje obniżenie stanu zgromadzonych punktów o wartość punktową wybranego wynagrodzenia. Ponieważ możliwa jest jedynie wypłata całego zgromadzonego wynagrodzenia, punkty niewymienione na nagrodę rzeczową zostaną wypłacone w formie gotówki.
 • Przekazać na konto wybranej fundacji prowadzącej działalność charytatywną
 • Przekazanie punktów na konto wybranej fundacji prowadzącej działalność charytatywną
  Każdy Uczestnik ePanel.pl ma możliwość przekazania zebranej przez siebie kwoty za ankiety internetowe na cele charytatywne. Po zgromadzeniu 50 punktów, na formularzu wypłat pojawi się możliwość przelania wynagrodzenia na konto wybranej Fundacji.

Zaloguj się do ePanel

Zaloguj się do MS Panel