Jak się wypełnia ankiety internetowe?

Odpowiedź

Wypełnianie ankiet internetowych jest w pełni intuicyjne; po wejściu na link prowadzący do ankiety, po prostu odpowiadają Państwo na kolejne pytania. Po udzieleniu odpowiedzi, zawsze klikamy przycisk Dalej. W pytaniach, w których podana jest lista możliwych odpowiedzi, można zaznaczyć tylko jedną odpowiedź, w innych mają Państwo możliwość zaznaczenia wielu. Zawsze należy zwracać uwagę na zawarte przy pytaniach instrukcje. Jeśli Państwa wybór nie będzie zgodny z instrukcją lub nie udzielą Państwo żadnej odpowiedzi pojawi się komunikat o błędzie i zostaną Państwo poproszeni o zastosowanie się do instrukcji. W niektórych pytaniach lista możliwych odpowiedzi nie jest podawana. Są to tak zwane pytania otwarte. Proszeni są w nich Państwo o wpisanie swobodnej odpowiedzi w polu tekstowym. Na końcu ankiety internetowej pojawia się ekran końcowy z informacją o prawidłowym zakończeniu ankiety. Wynagrodzenie pieniężne za wypełnioną ankietę jest naliczane na konto Uczestnika w ciągu maksymalnie 30 dni po zakończeniu badania.

Pokrewne tematy Czy muszę wypełniać wszystkie ankiety, do których dostaję zaproszenia?

 
« Wstecz