Ograniczenia plików

» Maksymalna ilość załączników: 1
» Maksymalna wielkość załączników: 1 MB
» Dopuszczalne rozszerzenia plików:

.jpg, .png, .pdf

Zamknij okno