Nowy panel:
http://arc.core.pl/prelogin.php

Aplikacja android:
http://api.arc.core.pl/rel11.apk

Formularz zgłaszania błędów:
FORMULARZ ZGŁOSZENIA BŁĘDU W SYSTEMIE

Formularz zgłaszania uwag:
FORMULARZ ZGŁOSZENIA USPRAWNIENIA

kontakty do osób zaangażowanych:
Piotr Czyżewski – 606 663 646 – 22 584 85 08 – piotr.czyzewski@arc.com.pl

Marcin Gołębiewski – 22 584 85 23 – marcin.golebiewski@arc.com.pl

Zaloguj się do ePanel

Zaloguj się do MS Panel